Erfaringer fra IT

Jul 12, 2022

Sporty mobil applikasjon

Expo, React Native, Typescript, Node, Passport JS, Postgres, Docker, Docker-compose

Mar 31, 2022

Platform for utleie av bærekraftige parkdresser

React, Typescript, Tailwind, Postgres, Node.js, Express.js, Figma, Adyen (recurring payments), Iterapp, Docker, Postmark, React-Query, Amplitude, Next.js

Feb 28, 2022

Nettside til et annerledes eiendomsselskap

Webflow, jQuery, Figma

Nov 30, 2021

Plattform for privat praktiserende psykologer

React, Typescript, Redux Toolkit, Docker, Moment.js, Swagger OpenAPI, Go, Iterapp, Figma

Oppdrag for Konfidens for booking av privat psykolog.

Aug 31, 2021

Oppgradering av betaling for seilturleverandør

React, Stripe, Loopback, Razzle, Redux, Node, Docker, RxJS, Bootstrap, Redux Thunk, Iterapp, Axios

Logo av SeilNorge som jeg har hatt oppdrag for.

Jul 31, 2020

Leken møteplass for venner og familie i alle aldre

React, WebRTC, Websocket, WebAssembly, Docker, AWS (S3 bucket, Route 53, ALB, ECS), Webflow

Logo av Playly en startup jeg har skapt.

May 31, 2020

Undervisningsplan.no: Arkitektur og design til lærere

React, Apollo, Prisma, GraphQL, Jest

Logo av Undervisningsplan.no som jeg har jobbet for.

Dec 31, 2019

IOT-system for gateparkeringer

Arkitekturskissering, planlegging av DevOps på AWS

Logo av Vis-Tek en startup jeg har vært med i.

Dec 31, 2018

TANKS 2.0: multiplayer-spill med real-time fysikksimulering

Android Emulator, Kotlin, Java, Firebase, Gradle, Socket.io, Express

Bilde av spill fra programvarearkitektur fag på NTNU.

Dec 31, 2018

Nettverksuavhengig fiskerapportering for båter under 15 meter

Service workers (PWA), React, Firebase Cloud Firestore, Firebase Cloud Functions, Material UI, Node Enzyme, TravisCI,
Lighthouse, Jest, Cypress

Logo av Dualog en bedrift jeg skrev bachelor.

Jul 31, 2018

Prosjekt fag på NTNU - Webutvikling IT2810

React, React-Native, Redux, jQuery, Node.js, Babel, Express.js, AJAX, MongoDB, Jest, Cypress

Logo av ReactJS som ble brukt i prosjektet.

Jul 31, 2018

Hvordan bygge en datamaskin med hurtigroterende laser som kan lage 2D kart

KiCad, Chisel3, PYNQ, C++, C, VHDL

Bilde av selvlagd lidar datamaskin fra NTNU fag.

Dec 31, 2017

Hvordan hacke en Pokédex og vurdere risiko

OWASP, Pen Testing, PHP, Postman, SQLmap, curl, White box testing, Black box testing

Logo av OWASP Top 10 som ble brukt i faget.

Dec 31, 2017

Prosjekt fag på NTNU Programvare-utvikling TDT4140

React, Node.js, Spring Boot, PostgreSQL, Maven, TDD, Cypress, JUnit, FXTest

Logo av Scrum organisasjonen, hvilken metodikk ble brukt i prosjektet.

Jul 31, 2017

Informatikk Prosjektarbeid 1 IT1901

Electron, Node.js, MySQL, Git, Scrum, Trello

Logo av electron js rammeverket som ble brukt i prosjektet.

Jul 31, 2016

Nettside for Lyche Bar på Samfundet

HTML, CSS, JS, Google Maps

Bilde av Lyche som vi utførte prosjektet på vegene av.