Hvordan bygge en datamaskin med hurtigroterende laser som kan lage 2D kart

Bilde av selvlagd lidar datamaskin fra NTNU fag.

Datamaskinprosjekt er et fag på masternivå hvor vi designer og programmerer en spesialisert datamaskin. Dette er et fag på lavt programmeringsnivå og inkluderer mikrokontrollerprogrammering, FPGA-utvikling, testing, verifikasjon og dokumentasjon. I prosjektet bygget vi en funksjonell LIDAR-scanner som kunne produsere 2D-bilder av omgivelsene. Under ser dere det ferdige systemet med bildene det kunne produsere.


Bilde vi genererte fra lider data vi hadde prosessert på PYNQ.

Dette var definitivt et vanskelig og krevende fag. Jeg fikk lov til å ta faget selv om jeg ikke hadde tatt alle de anbefalte fagene på forhånd. Læringskurven min i dette faget var derfor veldig bratt. Her havnet jeg heldigvis på et veldig godt team som jeg lærte mye fra, hvor de fleste var et år foran meg i masterstudiet.


Github: https://github.com/NTNU-TDT4295/slamdunk

KiCad, Chisel3, PYNQ, C++, C, VHDL

Datamaskinprosjekt TDT4295

Rolle

PCB-designer

NTNU Fag

Jul 31, 2018

Team størrelse

10