Nettside til et annerledes eiendomsselskap

Etak AS har en fantastisk visjon med eiendommene sine. De fokuserer på å ta i bruk litt eldre eksisterende bygg og gi dem lengre levetid. Dette gir store miljøgevinster for samfunnet. Videre så hjelper de inngangssegmentet i leiemarkedet med å få fotfeste, for både næringsdrivende og private. Fokuset ligger på å fylle opp eiendom, ikke presse prisen til det maksimale. En innovativ forretningsmodell i et ellers etablert marked.


Etak AS (tidligere Falchoner Eiendom AS) tilnærmet seg Iterate med et ønske om en nettside. Formålet med prosjektet var å få en tilstedeværelse på nett, noe de ikke hadde på daværende tidspunkt. Et team med to designere og meg ble satt til å gjennomføre prosjektet.


For å øke tilstedeværelsen på nett valgte teamet og kunden å etablere en merkevare som selskapet kunne bruke nå og senere. Merkevaren ble basert på analyser av selskapet og dialog med kunden. Den helhetlige merkevaren teamet leverte inkluderte nytt navn, logo, maler til trykksaker, PowerPoint mal, fargepalett, grafiske elementer, tone of voice, samt design av nettside.

Teamet bygget nettsiden som i skrivende stund er tilgjengelig på Ettak.no. Designet fulgte merkevaren som ble etablert i prosjektet. Blant funksjonalitet som ble designet og implementert finner vi, framvisning av eiendommer med utleiestatus, informasjon om selskapet og de ansatte, en landingsside, samt flere forskjellige muligheter for å ta kontakt.

Webflow, jQuery, Figma

EtTak

Rolle

Team lead

Konsulent-oppdrag

Feb 28, 2022

Team størrelse

3