Informatikk Prosjektarbeid 1 IT1901

Logo av electron js rammeverket som ble brukt i prosjektet.

Faget går gjennom de vanligste måtene å samarbeide i IT-prosjekter. Prosesser som Scrum, Kanban, Extreme programming, Burn rate beregninger, planlegging og koordinering står i sentrum. Dette lærer man gjennom et praktisk prosjekt. Prosjektet vårt var å lage en klone av nettsiden til UKA-festivalen.


Det var i dette faget jeg ble kjent med gode prosesser for utvikling. Jeg forsto hvordan store kodeprosjekter var mulig å gjennomføre.


Github: https://github.com/skykanin/gruppe18

Electron, Node.js, MySQL, Git, Scrum, Trello

Informatikk Prosjektarbeid 1 IT1901

Rolle

Utvikler

NTNU Fag

Jul 31, 2017

Team størrelse

6