Nettverksuavhengig fiskerapportering for båter under 15 meter

Logo av Dualog en bedrift jeg skrev bachelor.

Hvem er Dualog?

Dualog er programvareselskap som spesialiserer seg på programvare til skips- og fiskenæringen. De har løsninger på flere nivåer. Det kan være hardware for nettverk på fartøy, eller software applikasjoner for rapportering av fisk. De kom til Informatikk på NTNU med et oppdrag som passet bra til et bachelor prosjekt. Det prosjektet fikk vår gruppe.


Hva gikk oppdraget ut på?

Oppdraget var knyttet til en regulatorisk endring fra fiskeridepartementet. Endringen var at fiskebåter under 15m nå måtte rapportere fangsten sin, som før gjaldt bare større båter. Så vi skulle lage en applikasjon for mobiler som kunne brukes til sjøs. De store utfordringene med prosjektet var:

  1. Nettverksutfordringer på havet. Man er uten nettverk deler av tiden utpå havet, og applikasjonen vi skulle lage måtte tåle det. Uten tap eller duplisering av data.

  2. Brukervennlighet, ettersom mange av fiskerne ikke likte teknologi.

  3. Kompleksitet knyttet til rapportering. Her skulle man rapportere hvor mye man hadde fanget av hvilken fisk, hvor man hadde fanget det, med hvilket redskap man hadde fanget det, i tillegg til diverse info om båten og andre ting.


Hva ble gjort?

Vi løste prosjektet ved å lage en Progressive Web App (PWA). Det løser utfordringene med nettverk, ettersom applikasjonen lagrer all data i en lokalt når den ikke har nett. Fokuset var hele veien på brukervennlighet og design. Noe som viste seg å bli en utfordring, fordi det var mange steg og mye informasjon som skulle rapporteres. Men vi endte opp med et godt resultat som vi var veldig fornøyd med. Detaljer om løsningen og prosjektet finnes i rapporten under.


Dualog - Bachelor Rapport
.pdf
Download PDF • 4.89MB


Service workers (PWA), React, Firebase Cloud Firestore, Firebase Cloud Functions, Material UI, Node Enzyme, TravisCI,
Lighthouse, Jest, Cypress

Informatikk prosjektarbeid 2 IT2901

Rolle

Gruppeleder og utvikler

NTNU Fag

Dec 31, 2018

Team størrelse

7