Anonym timebooking hos privat psykolog

Oppdrag for Konfidens for booking av privat psykolog.

Hvem er konfidens?

Konfidens er en startup som leverer en helhetlig løsning til private psykologklinikker. Plattformen deres er sentret rundt praktikantenes praktiske behov og klienters krav på sikkerhet. Produktet var i lanseringsfasen da jeg jobbet på prosjektet.


Hva gikk oppdraget ut på?

Oppdraget gikk ut på å ferdigstille deler av booking-systemet i tjenesten, med målet om at MVP-en skulle bli lanseringsklar så fort så mulig. Jeg var en ekstra ressurs som var med i et par uker for å nå dette målet raskere. Det vil si at jeg måtte implementere business logic til nye booking komponenter og formatere dem etter design fra Figma.


Hva ble gjort?

I perioden var jeg den eneste frontend utvikleren som jobbet på prosjektet. Så jeg sparret mye med den forrige frontenderen som hadde laget mye av koden. Her så jeg også muligheten til å skrive ned og dokumenterte mange av tankene bak utviklingen av prosjektet.

Etter dette begynte jeg å lage komponenter for bookingen, som i stor grad besto av å behandle data i Redux og fra backend. De fleste visuelle komponentene var gjenbrukbare.

Under oppdraget oppdaterte backend-teamet API-et sitt med "breaking changes". Da skiftet fokuset og arbeidet mitt til å oppdatere API-kall til den nye datastrukturen. Endringene gikk i hovedsak ut på endret rollehåndtering og autentiseringen. Noe som måtte endres og reflekteres i frontend logikken. Disse API-endringene var ganske omfattende.

Resultatet ble et par booking-komponenter og mange API-oppdateringer i frontend. Overlevering og dokumentasjon med den nyansatte frontenderen i Konfidens ble gjort før jeg forlot prosjektet.

React, Typescript, Redux Toolkit, Docker, Moment.js, Swagger OpenAPI, Go, Iterapp, Figma

Konfidens

Rolle

Utvikler

Konsulent-oppdrag

Nov 30, 2021

Team størrelse

4