Plattform for privat praktiserende psykologer

Oppdrag for Konfidens for booking av privat psykolog.

MindCare AS går inn for å digitalisere helsesektoren. De forenkler og effektiviserer privat psykologers hverdag med plattformen Konfidens.no. Selskapet har en robust kjerneteknologi og har stort skaleringspotensiale.


MindCare AS har et samarbeid med Iterate AS. I den sammenheng ble jeg satt inn som en frontend ressurs i en kortere periode, til selskapet fikk faste ansatte.


I perioden jeg var i teamet fikk vi integrert det nyutviklede REST API-et i klientkoden. Samt laget noen flere komponenter til booking delen av systemet deres. Når jeg forlot prosjektet var produktet nærmere lansering og de nyansatte utviklerne overtok arbeidet.

React, Typescript, Redux Toolkit, Docker, Moment.js, Swagger OpenAPI, Go, Iterapp, Figma

Konfidens

Rolle

Utvikler

Konsulent-oppdrag

Nov 30, 2021

Team størrelse

4