Leken møteplass for venner og familie i alle aldre

Logo av Playly en startup jeg har skapt.

Konsept

I 2020 startet vi et selskap vi kalte Playly. Bakgrunnen for konseptet var at mange følte seg isolert etter korona traff samfunnet. Vi så en mulighet til å samle venner og familie igjen. Konseptet var å gi folk noe å gjøre under videomøter. Flere opplevde et kunstig fokus på samtalen uten den samme nærheten man er vant til i fysiske omgivelser. Derfor tenkte vi å lette på stemningen ved å skifte fokuset med nettspill. Nettløsning skulle spille på enkelhet og være intuitiv å bruke. På den måten skulle vi utkonkurrere eksisterende substitutter.


Bilde av Playly prototypen vi laget i startupen.

Her ser dere den ferdige prototypen.


Team

Playly besto av et team på tre. Meg (CTO), Emma (CEO) og Ingrid (CMO). Vi hadde en diversifisert bakgrunn, meg fra IT og NTNUs Entreprenørskole, og dem fra BI. Jeg fokuserte på produktdelen av startupen, Emma fokuserte på driftsaspektet og Ingrid på markedsføringen.


Produkt

I løpet av tre måneder fikk jeg laget en produktprototype. Prosjektet, både frontend og backend, ligger åpent på Github for dem som har lyst å se på koden.


Som dere ser på bildet over kunne det være opp til 4 personer på videomøtet (peer-to-peer via webRTC connections). Spillet jeg implementerte var en versjon av UNO. På et tidspunkt hadde jeg systemet kjørende på en skyløsning slik at man kunne spille multiplayer med hverandre samtidig som man chattet. Nå er det dessverre tatt ned igjen.


Det er mange tema jeg kunne skrevet om rundt dette prosjektet. Den skalerbare arkitekturen rundt webRTC. Hvordan designe en frontend som skalerer bra med flere spill og håndterer det på en god måte. Hvordan man syr sammen videoboksene på skjermen med spillgrafikk. Hvordan klientene kommuniserer med både spillmeldinger og video-chat meldinger via WebSockets. Hvordan vi injiserte spilløsningen inn i landingssiden til Playly som var laget i Webflow. Hvordan vi brukte Webflow for å separere arbeid med design og funksjonalitet. DevOps systemet på diverse AWS tjenester, osv. For å holde innlegget kort og konsist skriver jeg ikke utfyllende om disse temaene her.


Nedleggelse

Playly ble dessverre min andre startup som jeg måtte gi slipp på. Etter en del måneder innså vi at teamet ikke leverte på et høyt nok nivå til å ta bedriften videre. Samtidig fikk vi en konkurrent som allerede hadde en fullverdig løsning i markedet, Backyard. Disse ble senere solgt til Discord. Noe som validerer at vi var inne på et godt konsept i utgangspunkt.

Disse to faktorene ble en "one-two knockout" for Playly som startup.


Inaktiv LinkedIn-side.


React, WebRTC, Websocket, WebAssembly, Docker, AWS (S3 bucket, Route 53, ALB, ECS), Webflow

Playly

Rolle

CTO

Startup

Jul 31, 2020

Team størrelse

3