Prosjekt fag på NTNU Programvare-utvikling TDT4140

Logo av Scrum organisasjonen, hvilken metodikk ble brukt i prosjektet.

Faget fokuserer på programvareprosesser, smidig utvikling, prosjektledelse og planlegging, systemmodellering, Unified Modeling Language, systemarkitektur, programvarekonstruksjon, testing, livsløp, konfigurasjonsstyring, gjenbruk, tjenesteorientert arkitektur, sikkerhet, trygghet, programvarekvalitet og prosessforbedring.


En av de tingene jeg husker fra dette prosjektet er test-driven development (TDD). Det var en del arbeid med å få satt opp alle testrammeverkene og bruke dem aktivt, men samtidig fanget de opp mange feil tidlig. Dette gjorde at vi beveget oss saktere fremover og fikk gjennomført færre brukerhistorier. Brukerhistorier, som vist under, var en sentral del av prosessen i dette prosjektet for prioritering, kommunikasjon og planlegging.


Tabell over user stories fra prosjektet.

React, Node.js, Spring Boot, PostgreSQL, Maven, TDD, Cypress, JUnit, FXTest

Programvareutvikling TDT4140

Rolle

Frontend-utvikler

NTNU Fag

Dec 31, 2017

Team størrelse

7