Sporty innlogging for Expo MVP

Squads er en nyoppstartet spinnout fra iterate med Dan Krister Holst i spissen. Her er treningsgrupper med idrettsekspert i sentrum av konseptet. Her hjalp jeg dem med å videreutvikler prototypen deres, en app skrevet i React Native. I hovedsak ble jeg ansvarlig for å opprette innlogging for appen deres. Slik at man på et senere tidspunkt kan legge innhold bak en betalingsmur.


Utviklingen

Innlogging ble laget ved å spinne opp en Node server, her håndterte vi mellom-koblingen opp mot Sanity. Her blir node serveren blir deploy-et til skyen via et docker image og en TOML config.


For autentisering brukte vi NPM pakken passport.js. Passport.js er modulert og "future proof", ettersom man kan bytte ut database, autentiseringsmetode, eller CMS om man har behov for det i fremtiden. Passport js er også relativt enkelt å implementere og man får mye rett ut av boksen.


Postgres er default i bedriften og ble brukt som database for brukere og sessions. Noe som er nødvendig når serveren kjører på flere pods på Kubernetes. Denne ble satt opp med migrations scripts og docker-compose lokalt slik at andre utviklere enkelt kan spinne opp databasen.


På slutten av “sprinten” gikk all kommunikasjon fra appen til den nye node serveren med login implementert.


Expo, React Native, Typescript, Node, Passport JS, Postgres, Docker, Docker-compose

Squads

Rolle

Utvikler

Konsulent-oppdrag

Jul 12, 2022

Team størrelse

4

Forrige