Beskrivelse kommer etter lansering.

React, Typescript, Tailwind, Postgres, Node.js, Express.js, Figma, Adyen (recurring payments), Iterapp, Docker, Postmark, React-Query, Amplitude, Next.js

TBA

Rolle

Utvikler

Konsulent-oppdrag

Mar 31, 2022

Team størrelse

8