Undervisningsplan.no: Arkitektur og design til lærere

Logo av Undervisningsplan.no som jeg har jobbet for.

Hvem er Undervisningsplan?

Visjonen til Undervisningsplan.no er at lærere skal få en enklere hverdag. Hvor lærere kan lage, dele, og bruke undervisningsopplegg. Samtidig som dokumenteringskrav blir automatisk oppfylt. Dette medfører økt kvalitet på undervisningen ettersom det frigjør tid hos lærere.


Hva gikk jobben ut på?

Sommeren 2020 jobbet jeg for Undervisningsplan.no. Oppdraget var å fullføre brukerflyten for å legge inn undervisningsopplegg, noe lærere skulle gjøre. Dette oppdrag traff mitt i blinken for meg ettersom det treffer alle mine tre grader fra NTNU (pedagogikk, informatikk og entreprenørskap). Interesserte kan lese mer i dette blogginnlegget de publiserte - https://blogg.undervisningsplan.no/blogg/interns-2020-tord-standnes


Hva ble gjort?

Som utvikler møtte jeg her på en del problemer, hvor løsningen viste seg å være domain-driven design. Domain-driven design er når man strukturerer tjenesten etter domene. I min kontekst ble kjernen av domenet basert rundt databasen UDIR Grep. Dette er Utdanningsdirektoratets nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen.


Her finner man dataobjekter som læreplanverk, kunnskapsløftet 2020, Læreplan i kroppsøving, KRO01‑05, KRO0018, Kompetansemål etter 4. trinn i kroppsøving, tverrfaglig tema, kjerneelementer, osv.


Som utviklere måtte vi da inn i samtaler med lærere for å forstå begrepene i domenet, hvilken funksjon de har og hvordan de brukes. Gjentatte ganger var det store forskjeller på databaserelasjonene i UDIR grep og hvordan begrepene ble brukt av lærere. De “tekniske plantegningene” lignet ikke på bruksmønsteret til lærerne. Hadde vi ikke hatt fokus på å forstå domenet til brukerne hadde vi endt opp med å duplisere forretningslogikken til UDIR Grep-databasen. Dette ville blitt en løsning som ikke hadde passet til Undervisningsplans tjeneste og lærernes bruk.


Lærdommen jeg tar fra jobben min hos Undervisningsplan.no er at domain-driven design er en god prosess for design av programvarearkitektur. Og at domain-driven design ikke handler om å følge tekniske tegninger, men å faktisk forstå domene-ekspertene, for deretter å skape.


React, Apollo, Prisma, GraphQL, Jest

Undervisningsplan.no

Rolle

Utvikler, Tjenestedesign

Sommerjobb

May 31, 2020

Team størrelse

7