IOT-system for gateparkeringer

Logo av Vis-Tek en startup jeg har vært med i.

Konsept

Vis-Tek er en startup som skal levere verdi til kommunale og private aktører ved å bruke visuell

objektgjenkjenning på gateparkeringer.


Team

Jeg ble med Vis-Tek i desember 2019 etter det første semester på NTNUs Entreprenørskole. I Vis-Tek jobbet allerede Anders, Brede og Vegard. Anders som jeg studerte med på NTNUs Entreprenørskole foreslo at jeg skulle bli med i Vis-Tek. Etter et par forhandlingsrunder ble jeg med i teamet. Dere kan lese mer om oss i artikkelen her: https://medium.com/brain-ntnu/vis-tek-is-improving-parking-through-the-use-of-artificial-intelligence-9553369141a1


Mitt bidrag

Planen var et jeg skulle være teknisk arkitekt i Vis-Tek. Det vil si å stå ansvarlig for skalering og DevOps, samt sy sammen teknologien til en fullverdig tjeneste. I realiteten ble dette arbeidet nedprioritert i oppstarten og jeg jobbet mest med forretningsutvikling.


De største oppgavene jeg jobbet med var Forny StudEnt, som er en soft funding søknad til Forskningsrådet på en million kroner. Dette er en lang og omfattende søknad, hvor bare de beste søknadene kommer gjennom. Vi leverte den 12. februar omtrent en måned etter jeg ble med. Etter det gjorde jeg strategisk arbeid i Vis-Tek. For eksempel hvordan vi skulle finansiere Vis-Tek sin største utgift; overvåkningskamera. Dette arbeidet kommer fram i rapporter laget i faget Teknologibasert forretningsutvikling på Entreprenørskolen.


Vis-Tek Budgeting and Finance
.pdf
Download PDF • 364KB

NB, rapporten er utdatert og er ikke lengre relevant eller sensitiv for selskapet.


Uenigheter

Etter 4 måneder fant vi ut at teamet ikke fungerte så godt som det burde. Vi passet ikke godt nok i lag til å prestere på et høyt nok nivå. I tillegg hadde vi uenigheter om hvordan Vis-Tek skulle bevege seg fremover. Da spesielt på visjon, misjon og bruken av ressurser. Jeg ønsket derfor ikke å fortsette i Vis-Tek og jeg gikk dermed ut slik at resterende team kunne realisere sin visjon av selskapet.


Arkitekturskissering, planlegging av DevOps på AWS

Vis-Tek

Rolle

Forretnings-utvikler & Teknisk arkitekt

Startup

Dec 31, 2019

Team størrelse

4