Prosjekt fag på NTNU - Webutvikling IT2810

Logo av ReactJS som ble brukt i prosjektet.

Faget består av flere leveringer som omhandler moderne webteknologi, for eksempel React. Moderne programvarearkitekturer sto i sentrum med separasjon av innhold og applikasjonslogikk. Leveringene ble gjennomført i mindre grupper.


Dette var det prosjektet jeg ble komfortabel med å utvikle applikasjoner i React. Veldig nyttig fag som retter seg mot praktisk kunnskap man bruker i arbeidslivet.


Github til den siste innleveringen: https://github.com/IT2810/it2810-webutvikling-h18-prosjekt-3-16

React, React-Native, Redux, jQuery, Node.js, Babel, Express.js, AJAX, MongoDB, Jest, Cypress

Webutvikling IT2810

Rolle

Utvikler

NTNU Fag

Jul 31, 2018

Team størrelse

3